Berättelser om kvinnoliv

Kvinnoliv

Beroende, medberoende och tillfrisknande

Kvinnorna som gick före mig byggde bron jag trampar på.
Låt mig hedra dem med en berättelse om deras mod.

Plikt och elände. Så var Marta uppfostrad i statarbarnens hårda skola. Marta föddes 1905 som äldsta barn av, jag tror, elva och hon fick tidigt börja ta hand om sina småsyskon. Hennes mor var mjölkerska och hennes far stalldräng. Han söp. När Marta konfirmerats fick hon tjänst på jordegendomen Bellevuegården som piga. Det var till Marta jag kom som nyfödd och det var hos Marta jag växte upp.

Hennes dotter, Ingegerd, blev min biologiska mamma. Hon föddes 1935. Ingegerds förutsättningar i livet var på många sätt bättre, hon fick ta realexamen och gå på musikskola. Ändå fick hon tidigt ”problem med nerverna” och försvann in i psykisk sjukdom och tablettmissbruk.

 

 

Min egen uppväxt hos min mormor och morfar var på många sätt bra. Jag föddes 1957, fick studera, ”ta studenten” som den första i familjen och hade egentligen allt jag önskade. Trots det flyttade jag hemifrån så fort jag kunde. 16 år gammal fick jag en egen lägenhet. 23 år gammal började jag arbeta som socialsekreterare.

1986 föddes min dotter, Hannah. Hon växte upp med mig, sin pappa och lillebror de första sju åren av sitt liv. 1993 skilde jag mig från min man och sju år senare dog han i sviterna av sitt långvariga alkohol- och narkotikaberoende.

Copyright © 2019  | Viveka Eriksson | Producerad av Infomediatech