Bilder på hjältens resa

Hjältens resa

Hjältens resa som modell för 

transformerande berättelser 

I slutet på 1940-talet myntade Joseph Campbell begreppet Hjältens resa i sin bok Hjälten med tusen ansikten. Men redan innan dess förekommer hjälteresan i olika skepnader i psykoanalytikern Carl Gustav Jungs texter.

I sina studier fann Joseph Campbell en ”urmodell”, ett mönster som förekom i alla berättelser. Monomyten kallade han den. Berättarmodellen ligger till grund för flera av Hollywoods mest kända filmer som Trollkarlen från Oz och Star Wars filmerna.

Några av influenserna som både Jung och Campbell använde sig av var alkemin och arketyperna i Stora Arkanan i Tarotkorten. Processen att framställa guld och vägen mot andlig självmedvetenhet och upplysning i Tarotkorten tycks ha gemensamma beröringspunkter. Det finns enligt detta sätt att se ett mönster att växa och utvecklas som är universellt och det betyder att vi alla, oavsett varifrån vi kommer går igenom dessa skeden i våra liv. 


Hjälteresan är en process som totalt transformerar individen. I alla berättelser startar den med en kallelse. Ett obetvingligt behov att agera oberoende av yttre betingelser. Resan fortsätter sedan enligt ett bestämt mönster som inkluderar prövningar och faror, hjälpare och välsignelser och en ”död” och pånyttfödelse som har paralleller i religionernas symbolspråk och ofta återfinns just i sagor och sägner.

Efter pånyttfödelsen sker ”bröllopet”. Integrationen av den manliga och kvinnliga delen av psyket, motsatsernas förening, och hemresan kan påbörjas. 

Slutligen återvänder individen ”hjälten” hem, men kommer för alltid att vara förändrad och befinna sig på en ny, ”uppgraderad” nivå. Vägledningen på resan sammanfattade Campbell med uppmaningen ”Follow your bliss” Följ din glädje.


När vi använder Hjältens resa som modell för berättande kan vi dela upp den på många olika sätt.Jag har valt en enkel struktur som kan fyllas med mer eller mindre detaljerade steg.   

  • Kallelsen 
  • Prövningar 
  • Döden 
  • Transformation 
  • Hemkomst 

Att berätta sitt liv utifrån Hjälteresan ger sammanhang och mening till händelser som annars kan vara svåra att förstå och kanske får du en glimt av ett högre syfte med din tillvaro.

Har du funderat över hur din Hjälteresa kan se ut? Har du fått din kallelse? Vill du vara med och skapa din egen ”urberättelse”

Kan du känna hur berättarlusten väcks?

Hjältens resa kan ta olika lång tid för oss alla.

Copyright © 2019  | Viveka Eriksson | Producerad av Infomediatech