Jag är 50-talist

Berätta ditt liv

Sju anledningar att berätta ditt liv!  

I berättandets värld kan du återfinna din kraft och hitta en väg framåt oavsett om du väljer att skriva, berätta muntligt eller visa i bilder! 

Det finns sällan anledning att berätta om de dagar då allt är väl. När familjen mår bra, jobbet funkar och hälsan är god. Förhoppningsvis har vi medvetenhet nog att känna tacksamhet och att dela med oss av våra välsignelser till andra, mindre lyckligt lottade under dessa perioder. Men ofta tar vi livet för givet och förväntar oss att allt ska fungera enligt de riktlinjer vi dragit upp. 

Så händer då det otänkbara och kontinuiteten i levandet bryts. Det kan vara allvarlig sjukdom, skilsmässa, arbetslöshet eller tusen andra orsaker. Det enda vi vet är att våra levnadsomständigheter förändrats och att vi inte har någon som helst aning om hur vi ska finna vägen tillbaka till en fungerande tillvaro. Kanske måste vi starta om våra liv från en helt ny utgångspunkt och med nya och för oss okända förutsättningar. 

Här kan berättelsen fylla en viktig funktion. Behovet att berätta hänger samman med behovet att förstå, bearbeta situationer och sortera intryck. Berättandet överbryggar avbrott i livsflödet och återställer balansen tills nästa förändringsfas träder in. I berättelsen är du själv huvudperson och istället för att inta rollen som passiv åskådare är det du som skapar intrigen.

Men varför fördjupa sig i sina tillkortakommanden och kanske till och med dela med sig av dem till andra, kanske du tänker nu. Risken att utsätta sig för andras blickar, att visa upp sig och inte hålla måttet känns inte speciellt lockande. 

Ja, berättelsen kan lätt tystas. Det krävs mod att vara sårbar. Det behövs egentligen inte någon yttre betraktare. Det räcker med hur vi med våra egna ögon kritiskt granskar vilket intryck vi tror vi gör. 


Här kommer sju anledningar till

varför du ändå inte ska vara tyst: 

 
  1. En känsla av sammanhang. Om du kan berätta ditt liv och uppleva en känsla av meningsfullhet och sammanhang ökar dina möjligheter att hantera oförutsedda situationer och utmaningar. 
  2. Din identitet stärks. När du äger din berättelse kan du inte objektifieras eller standardiseras. Du har kontroll över händelseförloppet och kan läka din självbild. 
  3. Identifikation av återkommande mönster och teman. Ett längre tidsperspektiv ger förståelse för gjorda val och beslut. 
  4. Hitta brytpunkter. Vad var det som hände när jag började vända tillbaka till mig själv. Vilka steg tog jag? Vad gjorde jag som var rätt? 
  5. Mod till förändring. Att läka efter en kris ger styrka och mod att ta sig an nya utmaningar. Du kommer starkare ur krisen än du var innan. 
  6. Förmedla hopp. Att berätta sin historia förmedlar hopp och ger redskap till andra att börja läka. Förmågan att ge är den största gåvan. 
  7. Kärlek. Den allt överskuggande kraften. Alla vill vi vara älskade. Alla tror vi ibland att vi inte riktigt duger. Att berätta är att återerövra sin mänsklighet. 
Visar Viveka i Pildammsparken

Copyright © 2019  | Viveka Eriksson | Producerad av Infomediatech